Beställ enkelt våra böcker nedan genom att klicka Köp under varje enskild titel nedan. 

  Notera att din webbläsare kan behöva uppdateras för att köp ska gå att genomföra. 

Peter Lucas Erixon
Mäld

Under nästan trettio års tid, tidvis dagligen, har Peter Lucas Erixon antecknat sina drömmar vilka här redovisas kronologiskt från 1987 fram till 2016. Projektet är imponerande, ja svindlande, om man betänker att det inleddes av en tjugofemårig yngling som vid bokens slutpunkt är femtiotre.

Drömmen är av naturen oförutsägbar och därmed tacksam som narrativ figur. Den genererar drastiska vändpunkter och cliffhangers, tvära kast mellan väsensskilda stämningslägen och abrupta avslut. Tvärt slungas läsaren genom ett mycket nyansrikt stoff: äckel, rädsla, skam, saknad, ånger, ångest, lust, våld, död.

Många passager kännetecknas av fantasifull gränslöshet där moralupplösningen är lika förekommande som uttryck för orubblig moraluppfattning.

Här återstår drifterna, ångern, känslorna, glädjen, lättnaden. Hela den stora Handlingen skapas hos läsaren. Fängslande och ytterst speciell läsning.

Redaktör Per Engström
Omslagsidé Jörgen Högberg/Layout Björn Gidlund
442 s, Spargo, 2017
Mjukband ISBN 978-91-7611-853-5
e-bok ISBN 978-91-7773-111-5

KÖP


Sollidenbreven

Brevväxling från norra Jämtland 1918 / 1922-1923

"Lilla raring! Tänk att du äntligen ska komma hem till oss! Men sorgligt nog får jag inte följa med Hoppas att resan blir dräglig för dig å du inte behöver vara så arg som jag"

Under tjugotalets första år härjar i Sverige både tuberkulosen och den epidemiska Spanska sjukan. I denna autentiska brevväxling, mellan de i olika omgångar på sanatoriet Solliden i Östersund intagna, blir tiden för hundra år sedan, betraktad från jämtländskt bondeliv, ytterst levande och nära. Vardagsomsorger och humor går hand i hand. Modern Emma Persson skriver i breven från 1918 hem till sin make i en tid full av oro för sjukdom och första världskrigets följder. Emma och hennes två unga döttrar Märta och Maria, båda i omgångar intagna, brevväxlar året 1922-1923 med varandra och breven är rörande mänskliga dokument. Levande då som nu. Breven är till dels skrivna på talspråklig jämtska och boken är fotografiskt illustrerad.

Ca 150 s, Spargo, utkommer 13 december 2017
ISBN 978-91-7773-098-9