spargoforlag (at) gmail.com 

                                 Vänligen notera att obeställda manuskript inte kan hanteras.