spargoforlag (at) gmail.com 

                                                                        Vänligen notera att obeställda manuskript inte kan hanteras.